consultatie, tranining en advies

consultatie & advies

Soms kan het prettig zijn om met een onafhankelijk iemand je zorgen te delen of samen het dossier van je kind te bekijken en na te denken wat er nu nodig is. Vragen als 'wat doe ik als ouder of cliënt goed en waar kan ik meer van doen?' en 'Wat kan eventueel anders?', kunnen wij samen bekijken. Ik verwijs door indien nodig. Op dit moment kan een plek buiten mijn praktijk, waar de zorg vergoed wordt ,wenselijk zijn. Aan de hand van uw hulpvraag kan ik meedenken waar u goed op uw plek bent.

trainingen

met kunst je (faal-)angst de baas

‘Met Kunst je (faal-)angst de Baas’, is een kunstzinnige groepstraining voor kinderen, van 9 tm 12 jaar, om vanuit een stevig basisvertrouwen je angst de baas te kunnen. De training is een samenwerking tussen hulpverleners met diverse expertise, waarbij inzichten vanuit kunstzinnige therapie en cognitieve gedragstherapie elkaar aanvullen.
Voor meer informatie klik hier voor de brochure.
Start: 12 november 2016 op zaterdag 10-11:30 uur
Informatieavond ouders; 21 september 2016.
Informatieavond voor schoolmedewerkers: 7 september 19:30-21:30 uur

theraplay-voor-de-lol

Op basis van de Theraplay-theorie heb ik een een training voor ouder en kind ontwikkeld die ouders meer zicht geven hoe zij het basisvertrouwen van hun kind versterken (waarom doe je wat je doet? Wat doe je automatisch al goed waardoor het wel goed zit met het basisvertrouwen van je kind?).

groepsuitleg autisme spectrumstoornis voor ouders

Bij voldoende aanmelding wordt ASS-psychoeducatie gegeven aan ouders in een groep. Deze kan echter ook individueel in de vorm van ouderbegeleiding worden gegeven.

psychoeducatie gehechtheid

Bij voldoende aanmelding wordt psychoeducatie 'gehechtheid' gegeven aan ouders in een groep. Deze kan echter ook individueel in de vorm van ouderbegeleiding worden gegeven.

psychoeducatie autisme spectrumstoornis voor jongeren of jongvolwassenen.

Bij voldoende aanmelding wordt ASS-psychoeducatie gegeven aan jongeren en/of jongvolwassenen in een groep. Deze kan echter ook individueel worden gegeven, waarbij dan beter aangesloten kan worden bij individuele vragen of klachten.

adhd-oudermediatietraining volgens methode van loes bandsma.

Er wordt zowel uitleg gegeven over ADHD als met behulp van een gedragsprogramma gekeken naar hoe gedrag in het hier en nu op een positieve wijze bijgestuurd kan worden. Hierbij is tevens aandacht voor de cognities en gedrag van u als ouders. Deze groep start bij 6 aanmeldingen van complete ouderparen (beide ouders dienen aanwezig te zijn voor gewenst effect).

zelf plannen, een training voor jongeren met adhd.

De nieuwe training Zelf plannen is een effectieve methode om jongeren met ADHD planningsvaardigheden aan te leren. Uniek is het motiverende karakter van de training en het werkboek. In acht individuele sessies worden stap voor stap samen met de jongere planningsvaardigheden aangeleerd en geoefend. De training bevat ook twee oudersessies. Daarnaast zijn optionele sessies toegevoegd om de jongeren en hun ouders te ondersteunen bij sociale problemen.