ervaringen

moeder over behandeling zoon (9 jaar)

Mijn dank is groot!
Ik kwam na een 7 jarige zoektocht binnen bij Felicia, met een klein, lief jongetje wat soms niet te begrijpen was en die mij eveneens soms niet begreep, met de vraag: 'wat is er mis', 'wat doe ik fout' met de daarbij horende wanhopige momenten tussen moeder en kind.

Felicia voelde precies aan wat nodig was en met goede ouder-kind therapie, aandacht, warmte, gezelligheid en een lage drempel ging ik weer naar buiten, met een gezellig, huppelend ventje, wat zoveel beter in zijn vel zit dan ooit hiervoor. Niet alleen daarom ben ik dankbaar, maar ook omdat Felicia mij, met haar inzicht en kennis naar de juiste mensen heeft doorverwezen, om de zoektocht eindelijk af te kunnen ronden.
Ik weet eindelijk wat mijn lieve ventje heeft; een intens lief karakter, een ex hechtingsprobleem en een tikkie ADHD.

Door de juiste hulp begrijpen we elkaar nu wel!

student, bekend met asperger (27 jaar)

Met een aantal moeilijke jaren achter de rug ben ik uiteindelijik bij praktijk Stoutjesdijk aangekomen. Felicia heeft met name veel geholpen in het erkennen van mijn sterke en zwakke eigenschappen en hoe ik daar het maximale uit kan halen. Als gevolg gaat het weer goed met mijn studie en heb ik meer plezier in het dagelijkse leven. Zonder Felicia's hulp zou ik heel anders in het leven staan , dus ik ben daar heel dankbaar voor.

ouders en dochter (6 jaar)

Wij hebben tijdens de ondersteuning door Praktijk Stoutjesdijk geleerd om onze verwachtingen bij te stellen op wat onze kinderen nodig hebben, en dit ook na een botsing weer op te pakken (match, mismatch, re-match).
Hierdoor hebben wij vaker meer grip op de situatie en kunnen we nu weer dingen met de kinderen doen die we een jaar geleden niet hadden gedurfd.
We hebben het eerder door als onze dochter dreigt door te slaan en hoewel dit nog steeds gebeurt, kunnen we het vaker afwenden en de moeilijke momenten duren ook korter.
Daarnaast heeft mevrouw Stoutjesdijk ons weer leren improviseren en gedeeltelijk met de kinderen mee te buigen, zonder de controle en overwicht te verliezen.

Tijdens onze bezoeken aan haar praktijk is ons opgevallen dat mevrouw Stoutjesdijk ons en ons kind erg goed op ons gemak kon stellen, waardoor de sessies maximaal effect konden hebben. Alles kon in alle rust besproken worden en ook tussentijds was het (mail-)contact erg prettig.

Onze dochter (6 jaar) wilde graag het volgende zeggen over de "lessen" bij "Juf Felicia":
"Ik heb geleerd dat als ik me boos voel, dat ik dan naar de boom met het stoplicht moet lopen en iets van de tekening moet kiezen om te gaan doen zodat ik weer rustig word. Dat vind ik heel fijn."

Wij hebben ontzettend veel steun en hulp gekregen van mevrouw Stoutjesdijk in de tijd dat zij ons begeleidde.

Adoptievader die tevens (netwerk)pleegvader is van zijn kleindochter:

Toen mijn pleegdochter van 13 (en dat is de dochter van mijn geadopteerde, licht verstandelijk beperkte, zoon) vorig jaar besloot dat ze haar biologische vader niet meer wilde zien, kreeg ik door mezelf niet op te lossen problemen met mijn twee vaderrollen.

Omdat Felicia veel ervaring heeft met zowel adoptieproblematiek als pleegouderproblematiek begreep ze me direct. Door haar praktische aanpak, met rollenspel en praktische tips, heb ik in korte tijd een flinke slag kunnen maken. Ik ben nu weer nagenoeg vrij van fysieke en psychische klachten en kan beter met de twee vaderrollen overweg en heb inmiddels ook weer een goede relatie met mijn zoon kunnen opbouwen. Ik ben Felicia dan ook zeer dankbaar voor deze voor mijn levensgeluk beslissende aanpak.