voor jongvolwassenen en studenten

wat doet een psycholoog?

Veel jongvolwassenen die nog nooit bij een psycholoog zijn geweest, denken dat psychologen in hun hoofd kunnen kijken en vinden dat een raar idee. Dat is het ook, want dat kan ik helemaal niet. Ik kan wel goed luisteren naar jouw klachten en in kaart brengen hoe deze samenhangen met wie jij bent of wat jij hebt meegemaakt. Ik let hierbij ook op jouw sterke kanten. In de eerste twee a drie gesprekken besteden we hier veel aandacht aan.

hoe ga ik te werk?

Ik luister naar jouw klachten, vraag hoe lang en hoe vaak ze voorkomen en in welke situatie. We bekijken hoe jouw sterke kanten je tot nu toe geholpen hebben om te komen waar je bent. En we kijken of je die sterke kanten vaker kan inzetten.
Ook wil ik graag weten hoe je je tot nu toe hebt ontwikkeld en in wat voor soort gezin je bent opgegroeid. Ik benader klachten vanuit het hier en nu. Dus zal ik niet heel erg gaan graven in het verleden, tenzij we merken dat dat belangrijk is, bij traumaverwerking bijvoorbeeld.
Zodra we helder hebben wat er aan de hand is, zal ik je een voorstel voor behandeling doen. Als jij akkoord bent met het behandelvoorstel, maken wij afspraken voor dagen waarop wij elkaar gaan zien.

aanpak bij diverse problemen

Bij autisme spectrum (ASS), bestaat een groot deel van de behandeling uit uitleg over ASS en uitzoeken hoe dit in jouw leven een rol speelt. Iedereen is immers uniek, ook iemand met ASS.
Bij andere klachten past uitleg ook (wist je bijvoorbeeld dat 'angst' vaak aangeboren is?).
En voor alle klachten kan het handig zijn om te kijken hoe je denkt, voelt, doet in diverse situaties. En vervolgens of dit werkt voor jou of eventueel anders zou kunnen.

behandelaanbod

Onder de knop CGT vind je uitleg aan kinderen & jongeren over cognitieve gedragstherapie. Dit is weliswaar op een redelijk kinderlijke manier beschreven, maar wel zo duidelijk. Vandaar dat ik ook jou (en ouders van kinderen) hiernaar verwijs.
Daar waar nodig kan het zijn dat we gezinsgesprekken of gesprekken met jou en je ouders doen. Als volwassene heb jij het recht om mee te bepalen hoe jouw behandeling eruit ziet, dus als je jouw ouders niet betrokken wil hebben bij de therapie dan is dat aan jou.