theraplay

het versterken van de ouder-kind-relatie door middel van spel

Theraplay ® staat in Nederland steeds meer in de belangstelling. Op www.theraplay.nl staat meer beschreven over deze vorm van therapie:

wat is theraplay?

Theraplay verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind-relatie te versterken. De Theraplay therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaan een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn/haar liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen; hij/zij voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard.

waarin verschilt theraplay van andere vormen van kindertherapie?

 • Ouders of verzorgers van het kind worden direct betrokken
 • Het is actief, inter-persoonlijk en vooral leuk. Het is geen 'praat-therapie'.
 • Er wordt snel resultaat ervaren
 • Het is gebaseerd op de hechtingstheorie. Dit is het inmiddels breed geaccepteerde idee dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van een gezonde ontwikkeling
 • Het richt zich op het 'hier en nu'; niet op wat er in het verleden is gebeurd.
 • Omdat het geen betrekking heeft op verbaal of symbolisch begrip (geen taal, geen verbeeldend spel) kan het al gebruikt worden bij hele jonge kinderen en bij kinderen met ontwikkelingsachterstanden.
 • De 'Theraplay-methode' kan eenvoudig worden overgenomen van de therapiekamer, naar de thuissituatie, waardoor lange termijn resultaten mogelijk zijn.
 • Theraplay behadeling is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent.

redenen om een theraplay behandeling te starten

Theraplay is succesvol ingezet om kinderen te helpen met een grote variëteit aan problemen, zoals:

 • Boos, agressief of storend gedrag,
 • Opstandig of controlerend gedrag,
 • Verlegen, teruggetrokken gedrag of aanhankelijk/claimend gedrag,
 • Problematische gehechtheidsgedrag als gevolg van adoptie, uithuisplaatsing of nare ervaringen,
 • Een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
 • Moeite met spelen of contact maken door autisme spectrum stoornis al dan niet samenhangend met een verstandelijke beperking?

Belangrijkste argument is als u, als ouder/opvoeder, het gevoel heeft te zijn vastgelopen met uw kind of als u in een negatieve dynamiek met elkaar terecht bent gekomen; als u zich machteloos voelt in de opvoeding van uw kind.
U zult dan kunnen profiteren van de mogelijkheden die Theraplay u biedt.
Theraplay is bij uitstek geschikt voor adoptie- en pleegkinderen in hun nieuwe gezin (ook als zij daar al lang(er) wonen); er is dan extra aandacht voor het vormen van nieuwe gehechtheidsrelaties en de impact van (vroegkinderlijk, complex) trauma op de ontwikkeling van het kind.
En bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis wordt gezien dat de mogelijkheid tot ontspanning, contactmaken en samen plezier beleven wordt uitgebreid.

Op onderstaande filmpje ziet u wat er tijdens Theraplay zoal gebeurt. De theorie die erbij hoort wordt in het Engels uitgelegd.


Bovenstaand filmpje is afkosmtig van www.theraplay.nl